எங்களை பற்றி

மேலும் தெரியப்படுத்துங்கள்

RATO நிறுவனம் 2002 இல் பன்றி AI வடிகுழாய்களை உருவாக்கி தயாரித்தது. அதன் பின்னர், எங்கள் வணிகம் பன்றி AI துறையில் நுழைந்துள்ளது.
'உங்கள் தேவைகள், நாங்கள் அடைகிறோம்' என்பதை எங்கள் நிறுவனக் கொள்கையாகவும், 'குறைந்த விலை, அதிக தரம், அதிக கண்டுபிடிப்புகள்' என்பதை எங்களின் வழிகாட்டும் சித்தாந்தமாகவும் எடுத்துக்கொண்டு, எங்கள் நிறுவனம் பன்றி செயற்கை கருவூட்டல் தயாரிப்புகளை சுயாதீனமாக ஆராய்ந்து உருவாக்கியுள்ளது.

வகை

சூடான தயாரிப்பு

புதிய தயாரிப்பு

செய்தி

மேலும் தெரியப்படுத்துங்கள்